วิธีหนีนรก ตามแนว "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"
Neenarok.com

วัตถุประสงค์ : ช่วยเผยแผ่คำสอนของ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” เพื่อให้กลุ่มบุคคลทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าสู่วัยชรา

เมื่อถึงแก่อายุไขหรือวาระสุดท้ายของชีวิต จะมีเส้นทางเดินไปสู่สุคติ อันมี “สวรรค์-พรหม-พระนิพพาน”

เป็นที่อาศัยอย่างมีความสุข หรืออย่างต่ำก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ในลำดับสุดท้าย หากแน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามคำสอนของ

"หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" อย่างเคร่งครัด ท่านจะไม่ต้องเดินเฉียดเข้าสู่ประตูอบายภูมิอันมี

“นรก-เปรต-อสูรกาย-และสัตว์เดรัจฉาน อย่างแน่นอนที่สุดแล

(ณัชพล เทพนิมิต)

»  หน้าแรก  |  หมวดหมู่ทั้งหมด  |  คลิปวิดีโอน่าสนใจ  |  ประมวลภาพ ซ.สายลม
หมวดหมู่ :     คำค้นหา :
มีทั้งหมด 24 รายการ

วันที่
หัวข้อข่าว
หมวดหมู่
11/06/2561
ตอนที่ 24 จริยาของพระโสดาบัน (จบ)

[ เปิดอ่าน 137 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
11/06/2561
ตอนที่ 23 องค์ของพระโสดาบัน

[ เปิดอ่าน 88 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
11/06/2561
ตอนที่ 22 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ (ต่อ)

[ เปิดอ่าน 80 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
11/06/2561
ตอนที่ 21 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ

[ เปิดอ่าน 83 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
10/06/2561
ตอนที่ 20 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

[ เปิดอ่าน 58 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
10/06/2561
ตอนที่ 19 กรรมบถ 10 ข้อที่ 9 พยาบาท

[ เปิดอ่าน 65 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
10/06/2561
ตอนที่ 18 อานิสงส์ของกรรมบถ 10 ข้อที่ 4

[ เปิดอ่าน 60 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
10/06/2561
ตอนที่ 17 ศีลข้อที่ 5

[ เปิดอ่าน 66 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
06/06/2561
ตอบที่ 16 คาถามหาเสน่ห์

[ เปิดอ่าน 63 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
06/06/2561
ตอนที่ 15 ศีลและกรรมบถ 10 ข้อที่ 3

[ เปิดอ่าน 59 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
06/06/2561
ตอนที่ 14 ศีลและกรรมบถ 10 ข้อที่ 2

[ เปิดอ่าน 60 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
06/06/2561
ตอนที่ 13 อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ 1

[ เปิดอ่าน 54 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
06/06/2561
ตอนที่ 12 การปฏิบัติตนในศีลข้อที่ 1

[ เปิดอ่าน 66 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
05/06/2561
ตอนที่ 11 เปิดประตูให้พบทางสวรรค์ พรหม และพระนิพพาน

[ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
05/06/2561
ตอนที่ 10 อารมณ์เป็นสุขเพราะกำลังสมาธิ

[ เปิดอ่าน 46 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
05/06/2561
ตอนที่ 09 การเจริญสมาธิในพุทธานุสสติกรรมฐาน

[ เปิดอ่าน 134 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
05/06/2561
ตอนที่ 08 วิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ

[ เปิดอ่าน 151 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
05/06/2561
ตอนที่ 07 พุทธานุสสติกรรมฐาน

[ เปิดอ่าน 193 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
05/06/2561
ตอนที่ 06 จิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัติ ตายแล้วไปอบายภูมิ

[ เปิดอ่าน 185 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
05/06/2561
ตอนที่-05-อบายภูมิเบื้องต้น

[ เปิดอ่าน 171 ครั้ง ]
หมวดหมู่2
[1][2