วิธีหนีนรก ตามแนว "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"
Neenarok.com

วัตถุประสงค์ : ช่วยเผยแผ่คำสอนของ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” เพื่อให้กลุ่มบุคคลทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าสู่วัยชรา

เมื่อถึงแก่อายุไขหรือวาระสุดท้ายของชีวิต จะมีเส้นทางเดินไปสู่สุคติ อันมี “สวรรค์-พรหม-พระนิพพาน”

เป็นที่อาศัยอย่างมีความสุข หรืออย่างต่ำก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ในลำดับสุดท้าย หากแน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามคำสอนของ

"หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" อย่างเคร่งครัด ท่านจะไม่ต้องเดินเฉียดเข้าสู่ประตูอบายภูมิอันมี

“นรก-เปรต-อสูรกาย-และสัตว์เดรัจฉาน อย่างแน่นอนที่สุดแล

(ณัชพล เทพนิมิต)

»  หน้าแรก  |  หมวดหมู่ทั้งหมด  |  คลิปวิดีโอน่าสนใจ  |  ประมวลภาพ ซ.สายลม
หมวดหมู่ :     คำค้นหา :
» 10 บทความ อัพเดตล่าสุด !!
วัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ วิธีหนีนรก ตามแนว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
เมื่อ 11/06/2561

ตอนที่ 24 จริยาของพระโสดาบัน (จบ)
เมื่อ 11/06/2561

ตอนที่ 23 องค์ของพระโสดาบัน
เมื่อ 11/06/2561

ตอนที่ 22 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ (ต่อ)
เมื่อ 11/06/2561

ตอนที่ 21 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ
เมื่อ 11/06/2561

ตอนที่ 20 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
เมื่อ 10/06/2561

ตอนที่ 19 กรรมบถ 10 ข้อที่ 9 พยาบาท
เมื่อ 10/06/2561

ตอนที่ 18 อานิสงส์ของกรรมบถ 10 ข้อที่ 4
เมื่อ 10/06/2561

ตอนที่ 17 ศีลข้อที่ 5
เมื่อ 10/06/2561

ตอบที่ 16 คาถามหาเสน่ห์
เมื่อ 06/06/2561

ตอนที่ 15 ศีลและกรรมบถ 10 ข้อที่ 3
เมื่อ 06/06/2561

ตอนที่ 14 ศีลและกรรมบถ 10 ข้อที่ 2
เมื่อ 06/06/2561

ตอนที่ 13 อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ 1
เมื่อ 06/06/2561

ตอนที่ 12 การปฏิบัติตนในศีลข้อที่ 1
เมื่อ 06/06/2561

ตอนที่ 11 เปิดประตูให้พบทางสวรรค์ พรหม และพระนิพพาน
เมื่อ 05/06/2561

ตอนที่ 10 อารมณ์เป็นสุขเพราะกำลังสมาธิ
เมื่อ 05/06/2561

ตอนที่ 09 การเจริญสมาธิในพุทธานุสสติกรรมฐาน
เมื่อ 05/06/2561

ตอนที่ 08 วิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ
เมื่อ 05/06/2561

ตอนที่ 07 พุทธานุสสติกรรมฐาน
เมื่อ 05/06/2561

ตอนที่ 06 จิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัติ ตายแล้วไปอบายภูมิ
เมื่อ 05/06/2561

มีทั้งหมด 25 บทความ
ชื่อหมวดหมู่ จำนวนบทความ
หมวดหมู่1

รายละเอียดย่อ1
1
หมวดหมู่2

รายละเอียดย่อ2
24