วิธีหนีนรก ตามแนว "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"
Neenarok.com

วัตถุประสงค์ : ช่วยเผยแผ่คำสอนของ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” เพื่อให้กลุ่มบุคคลทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าสู่วัยชรา

เมื่อถึงแก่อายุไขหรือวาระสุดท้ายของชีวิต จะมีเส้นทางเดินไปสู่สุคติ อันมี “สวรรค์-พรหม-พระนิพพาน”

เป็นที่อาศัยอย่างมีความสุข หรืออย่างต่ำก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ในลำดับสุดท้าย หากแน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามคำสอนของ

"หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" อย่างเคร่งครัด ท่านจะไม่ต้องเดินเฉียดเข้าสู่ประตูอบายภูมิอันมี

“นรก-เปรต-อสูรกาย-และสัตว์เดรัจฉาน อย่างแน่นอนที่สุดแล

(ณัชพล เทพนิมิต)

»  หน้าแรก  |  หมวดหมู่ทั้งหมด  |  คลิปวิดีโอน่าสนใจ  |  ประมวลภาพ ซ.สายลม
หมวดหมู่ :     คำค้นหา :
» 10 บทความ อัพเดตล่าสุด !!
 วัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ วิธีหนีนรก ตามแนว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 เมื่อ 11/06/2561

 ตอนที่ 24 จริยาของพระโสดาบัน (จบ)
 เมื่อ 11/06/2561

 ตอนที่ 23 องค์ของพระโสดาบัน
 เมื่อ 11/06/2561

 ตอนที่ 22 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ (ต่อ)
 เมื่อ 11/06/2561

 ตอนที่ 21 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ
 เมื่อ 11/06/2561

 ตอนที่ 20 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
 เมื่อ 10/06/2561

 ตอนที่ 19 กรรมบถ 10 ข้อที่ 9 พยาบาท
 เมื่อ 10/06/2561

 ตอนที่ 18 อานิสงส์ของกรรมบถ 10 ข้อที่ 4
 เมื่อ 10/06/2561

 ตอนที่ 17 ศีลข้อที่ 5
 เมื่อ 10/06/2561

 ตอบที่ 16 คาถามหาเสน่ห์
 เมื่อ 06/06/2561

มีทั้งหมด 25 บทความ


» FACEBOOK FANEPAGE


» สถิติเว็บไซต์
HTML Hit Counters
หมวดหมู่ 1
วัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ วิธีหนีนรก ตามแนว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ วิธีหนีนรก ตามแนว "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"
...อ่านต่อ


เมื่อ 11/06/2561 | เปิดอ่าน 699 ครั้ง | หมวดหมู่1
[ ดูหมวดนี้ทั้งหมด ]

หมวดหมู่ 2
ตอนที่ 24 จริยาของพระโสดาบัน (จบ)

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
...อ่านต่อ


เมื่อ 11/06/2561 | เปิดอ่าน 408 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 23 องค์ของพระโสดาบัน

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 11/06/2561 | เปิดอ่าน 394 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 22 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ (ต่อ)

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 11/06/2561 | เปิดอ่าน 176 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 21 การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 11/06/2561 | เปิดอ่าน 172 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 20 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 10/06/2561 | เปิดอ่าน 155 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 19 กรรมบถ 10 ข้อที่ 9 พยาบาท

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 10/06/2561 | เปิดอ่าน 225 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 18 อานิสงส์ของกรรมบถ 10 ข้อที่ 4

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 10/06/2561 | เปิดอ่าน 149 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 17 ศีลข้อที่ 5

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 10/06/2561 | เปิดอ่าน 139 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอบที่ 16 คาถามหาเสน่ห์

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 06/06/2561 | เปิดอ่าน 147 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 15 ศีลและกรรมบถ 10 ข้อที่ 3

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 06/06/2561 | เปิดอ่าน 185 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 14 ศีลและกรรมบถ 10 ข้อที่ 2

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 06/06/2561 | เปิดอ่าน 146 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 13 อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ 1

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
...อ่านต่อ


เมื่อ 06/06/2561 | เปิดอ่าน 148 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 12 การปฏิบัติตนในศีลข้อที่ 1

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 06/06/2561 | เปิดอ่าน 140 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 11 เปิดประตูให้พบทางสวรรค์ พรหม และพระนิพพาน

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 05/06/2561 | เปิดอ่าน 136 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 10 อารมณ์เป็นสุขเพราะกำลังสมาธิ

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 05/06/2561 | เปิดอ่าน 146 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 09 การเจริญสมาธิในพุทธานุสสติกรรมฐาน

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 05/06/2561 | เปิดอ่าน 234 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 08 วิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 05/06/2561 | เปิดอ่าน 240 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 07 พุทธานุสสติกรรมฐาน

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 05/06/2561 | เปิดอ่าน 273 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่ 06 จิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัติ ตายแล้วไปอบายภูมิ

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 05/06/2561 | เปิดอ่าน 287 ครั้ง | หมวดหมู่2
ตอนที่-05-อบายภูมิเบื้องต้น

คำสอน "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ...อ่านต่อ


เมื่อ 05/06/2561 | เปิดอ่าน 236 ครั้ง | หมวดหมู่2
[ ดูหมวดนี้ทั้งหมด ]
ส่วนท้าย